Kategori: windows

UYARI: 1.mesaj WindowsXP SP2, 2.Mesaj Windows2000 SP4 ve 3.Mesaj Windows 2003 SP1 için çıkan güncelleştirmeleri içerir. Her bir listenin başında yazan güncelleme tarihi, o işletim sistemine aittir.
* Ekim-2006 güncelleştirmeleri 10 Ekim 2006‘da yayınlanacaktır.
* Genel kullanım Windows Xp üzerine olduğu için diğer iki işletim sistemi için güncelleme desteğime şu an için ara veriyorum. Bunun yerine burada Windows Xp için eklediğim güvenlik güncelleştirmelerine ilave olarak diğer güncelleştirmeleri de listelemeye gayret edeceğim. Bu şekilde büyük bir çoğunluğu oluşturan Windows Xp kullanıcıları SP2+ ilavelerini daha sağlıklı takip edebileceklerdir.
* Media Player 10 kurulmadan Media Player 10 ile alakalı güncelleştirmeler yapıldığında hata çıkma ihtimali var, güncelleme yaparken dikkat etmek gerekebilir.
* Çizgiden sonraki 11 güncelleştirme direkt olarak NLite ile Windows Xp cdsine entegre edilemeyebilir.
* Yanında gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler olan güncelleştirmeler Orijinal Ürün Doğrulama gerektirmektedir.

Son Güncelleme : 13 Eylül 2006
Burada listelenenler haricinde bildiğiniz kritik güncelleştirmeler var ise belirtirseniz listeye eklerim.

Windows Xp Service Pack 2
KB835935 (12 Eylül 2004)(259.3 MB)

Windows Xp SP2 İçin Güvenlik Güncelleştirmeleri (68 + 11 adet)
1.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB873339
2.) Microsoft GDI+ Algılama Aracı KB873374
3.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB885835
4.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB885836
5.) Windows Xp Service Pack 2 ile Çalışan Office Xp için Önemli Güncelleştirme KB885884
6.) Windows Xp için Kritik Güncelleştirme KB886185
7.) Windows Messenger için Güvenlik Güncelleştirmesi KB887472
8.) Windows Xp için Güncelleştirme KB887742
9.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB888113
10.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB888302
11.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB890046
12.) Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı – Eyl. 2006 KB890830 (Yeni)
13.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB890859
14.) WMDRM Kullanan Ortam Yürütücüleri için Güncelleştirme KB891122
15.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB891781
16.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB893756
17.) Windows Xp için Güncelleştirme KB894391
18.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB896358
19.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB896422
20.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB896423
21.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB896424
22.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB896428
23.) Windows Xp için Güncelleştirme KB898461
24.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB899587
25.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB899589
26.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB899591
27.) Windows Xp için Güncelleştirme KB900485 gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
28.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB900725
29.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB901017
30.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB901214
31.) WMDRM Kullanan Ortam Yürütücüleri için Güncelleştirme KB902344
32.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB902400
33.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB904706
34.) Windows Xp için Güncelleştirme KB904942 gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
35.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB905414
36.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB905749
37.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB908519
38.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB908531
39.) Microsoft Temel Akıllı Kart Şifreleme Hizmeti Sağlayıcısı Paketi: x86 KB909520 gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
40.) Windows Xp için Güncelleştirme KB910437
41.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB911280
42.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB911562
43.) Windows Media Player Eklentisi için Güvenlik Güncelleştirmesi KB911564
44.) Windows Xp için Outlook Express için Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi KB911567
45.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB911927
46.) Windows Xp için Güvenlik Güncelleştirmesi KB912919
47.) Flash Player için Güvenlik Güncelleştirmesi KB913433
48.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB913580
49.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB914388
50.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB914389
51.) Windows Xp için Internet Explorer Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi KB916281
52.) Windows Xp Güncelleştirmesi KB916595 gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
53.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB917159
54.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB917344
55.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB917422
56.) Windows Xp için Windows Media Player 10 Güvenlik Güncelleştirmesi KB917734
57.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB917953
58.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB918439
59.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB919007 (Yeni)
60.) Internet Explorer for Windows Xp Service Pack 2 için Güvenlik Güncelleştirmesi KB918899
61.) Windows Xp için Outlook Express Güvenlik Güncelleştirmesi KB920214
62.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB920670
63.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB920683
64.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB920685 (Yeni)
65.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB921398
66.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB921883
67.) Windows Xp Güncelleştirmesi KB922582 (Yeni) gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
68.) Windows Xp Güvenlik Güncelleştirmesi KB922616
___________________________________________________________
69.) Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) – Türkçe KB893803 gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
70.) Microsoft Yeni Türk Lirası (YTL) Para Birimi Simgesi Dönüştürücüsü Download gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
71.) Windows Media Connect 2.0 Download gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
72.) Windows Media Player 10 Download gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
73.) Windows Media Player 11 Beta Download gaicon Hotfixler (windows Xp/2000/2003), ServicePack sonrası güncellemeler
74.) Microsoft® .NET Framework Sürüm 1.1 Yeniden Dağıtılabilir Paketi Download
75.) Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Download
76.) .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Asp.NET Güvenlik Güncelleştirmesi KB886903
77.) Microsoft .NET Framework Sürüm 2.0 Yeniden Dağıtılabilir Paketi (x86) Download
78.) Microsoft .NET Framework Sürüm 2.0 Türkçe Dil Paketi (x86) Download
79.) .NET Framework 2.0 Asp.NET Güvenlik Güncelleştirmesi KB917283

Düzenleme geçmişi:
10.03.2006 : İlk listeleme yapıldı.
11.03.2006 : Windows Xp için unutulan 4 güncelleme eklendi, Windows Xp SP2 üzerinde çalışan diğer Microsoft ürünleri için 5 adet güvenlik güncellemesi eklendi.
14.03.2006 : KB890830, Mart-2006 versiyonu olarak güncellendi.
11.04.2006 : KB912812, KB911562, KB911567, KB908531 güncelleştirmeleri eklendi. KB911565, KB890830 Nisan-2006 versiyonu olarak güncellendi.
09.05.2006 : KB913433, KB913580 güncelleştirmeleri eklendi. KB890830, Mayıs-2006 versiyonu olarak güncellendi.
13.06.2006 : KB911280, KB914389 (KB885250 yerine) , KB917734 (KB911565 yerine), KB917953 güncelleştirmeleri eklendi.
14.06.2006 : KB917344, KB918439, KB916281 (KB912812 yerine) güncelleştirmeleri eklendi. KB885250, KB911565, KB912812 güncelleştirmeleri kaldırıldı. KB890830 Haziran- 2006 versiyonu olarak güncellendi.
27.06.2006 : KB911280 için versiyon güncellemesi yapıldı.
17.07.2006 : Listeleme şeklinde genel değişiklik yapıldı. KB873374, KB891122, KB900485, KB902344, KB904942, KB909520, KB914388, KB916595, KB917159 güncelleştirmeleri eklendi. 11 adet güvenlik harici güncelleme eklendi. KB890175, KB893066, KB901190, KB913446, KB887797, KB896727 güncelleştirmeleri kaldırıldı. KB890830 Temmuz – 2006 versiyonu olarak güncellendi.
09.08.2006 : KB921883, KB920683, KB921398, KB922616, KB920670, KB917422, KB918899, KB920214 güncelleştirmeleri eklendi. KB890830 Ağustos-2006 versiyonu olarak güncellendi.
13.09.2006 : KB919007, KB920685, KB922582 güncelleştirmeleri eklendi, KB890830 Eylül-2006 versiyonu olarakgüncellendi.

 

Belirsiz bir tarihe kadar güncelleme desteği ertelenmiştir.
Son Güncelleme: 11 Nisan 2006

Windows 2000 SP4 İçin Güvenlik Güncellemeleri (35 Adet)

1.) KB912919 (5 Ocak 2006)
2.) KB911565 (13 Şubat 2006)
3.) KB911564 (13 Şubat 2006)
4.) KB908523 (12 Aralık 2005)
5.) KB908519 (9 Ocak 2006)
6.) KB905915 (5 Aralık 2005)
7.) KB905749 (10 Ağustos 2005)
8.) KB905495 (10 Ağustos 2005)
9.) KB905414 (10 Ağustos 2005)
10.) KB904706 (11 Ağustos 2005)
11.) KB902400 (10 Ağustos 2005)
12.) KB901214 (12 Haziran 2005)
13.) KB901017 (10 Ağustos 2005)
14.) KB900725 (10 Ağustos 2005)
15.) KB899589 (8 Ağustos 2005)
16.) KB899587 (8 Ağustos 2005)
17.) KB896424 (7 Kasım 2005)
18.) KB896423 (8 Ağustos 2005)
19.) KB896422 (13 Haziran 2005)
20.) KB896358 (13 Haziran 2005)
21.) KB893803 (12 Mayıs 2005)
22.) KB893756 (8 Ağustos 2005)
23.) KB890830 (14 Mart 2006)
24.) KB890046 (13 Haziran 2005)
25.) KB873374 (21 Eylül 2004)
26.) KB842773 (22 Şubat 2005)
27.) KB833989 (14 Eylül 2004)
28.) KB828026 (13 Ekim 2004)
29.) KB911562 (11 Nisan 2006)(MDAC 2.5, MDAC2.7, MDAC 2.8′in değişik durumları için linkler mevcut, sizin için hangisi uygun ise onu yüklemelisiniz)(Yeni)
30.) KB908531 (11 Nisan 2006)(Yeni)

Diğer Güncellemeler

31.) KB897715 (13 Haziran 2005)(Outlook Express)
32.) KB823353 (14 Haziran 2004)(Outlook Express)
33.) KB814078 (28 Eylül 2004)
34.) KB912812 (11 Nisan 2006)(Internet Explorer 6.0SP1)(Yeni)
35.) KB911567 (11 nisan 2006)(Outlook Express 6.0SP1)(Yeni)

Açıkçası Windows2000 için toparladığım bu liste içime sinmedi. İçeriğinde eksiklikler olabileceğini düşünüyorum. Eksik veya yanlış gördüğünüz güncellemeler hakkında bilgi verirseniz gerekli düzenlemeleri yaparım.

Düzenleme geçmişi:
15.03.2006 : İlk listeleme yapıldı.
11.04.2006 : KB912812, KB911562, KB911567, KB908531 Güncelleştirmeleri eklendi.

——————–

Belirsiz bir tarihe kadar güncelleme desteği ertelenmiştir.
Son Güncelleme: 11 Nisan 2006

Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
KB899101 (31 Mart 2005)

Windows 2003 SP1 İçin Güvenlik Güncellemeleri (27 Adet)
1.) KB898715 (17 Mayıs 2005) Windows Installer 3.1
2.) KB896358 (13 Haziran 2005)
3.) KB896422 (13 Haziran 2005)
4.) KB890046 (13 Haziran 2005)
5.) KB896428 (13 Haziran 2005)
6.) KB901214 (11 Temmuz 2005)
7.) KB903235 (12 Temmuz 2005) (Internet Explorer için)
8.) KB899588 (8 Ağustos 2005)
9.) KB893756 (8 Ağustos 2005)
10.)KB899591 (8 Ağustos 2005)
11.) KB899587 (8 Ağustos 2005)
12.) KB905414 (10 Ekim 2005)
13.) KB899589 (10 Ekim 2005)
14.) KB901017 (10 Ekim 2005) (KB907245′den yönleniyor, karışık bir durumu var)
15.) KB900725 (10 Ekim 2005)
16.) KB904706 (13 Aralık 2005) (DirectX)
17.) KB902400 (10 Ekim 2005)
18.) KB910437 (12 Aralık 2005)
19.) KB905915 (5 Aralık 2005) (Internet Explorer)
20.) KB912919 (5 Ocak 2006)
21.) KB911564 (13 Şubat 2006)
22.) KB901190 (13 Şubat 2006)
23.) KB913446 (13 Şubat 2006)
24.) KB912812 (11 nisan 2006)(Internet Explorer)(Yeni)
25.) KB911562 (11 nisan 2006)(Microsoft Data Access Components)(Yeni)
26.) KB911567 (11 Nisan 2006)(Outlook Express)(Yeni)
27.) KB908531 (11 nisan 2006)(Yeni)

Daha önce de belirttiğim gibi WindowsXP kullandığımdan dolayı Windows2003 SP1 güncellemelerinde eksikliklerim olabilir. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bir güncelleme var ise belirtirseniz gerekli düzenlemeleri yaparım.

Düzenleme Geçmişi:
15.03.2006 : İlk listeleme yapıldı.
11.04.2006 : KB912812, KB911562, KB911567, KB908531 Güncelleştirmeleri eklendi.

- Etiketler:
- Bu yazı şu ana kadar 647 kez görüntülendi..
Sizin YorumunuzYazilar iin RSS aboneligi