Konsolu Açmak İçin:

Konsolu açmak için oyunun kısayol dizininin sonuna -console komutunu ekleyin ve oyuna girin.

Örnek: “C:\World in Conflict\wic.exe” -console

Şimdi, oyun esnasında (~) tuşuna basınız ve aşağıdaki kodları giriniz:

  • WinGame Win – Bölümü kazanırsınız.
  • UnlockAllMaps – Bütün görevler açılır.
  • CameraFreedom – Özgür kamera madu.
  • cmdlist – Bütün komutları listeler.